Categories
ตารางเดินรถ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.แพร่

รถทัวร์ พรพิริยะทัวร์ เส้นทางกรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.แพร่ จ.แพร่ ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ กรุงเทพ หมอชิต 2 – แพร่ จุดลงรถ บขส จ.แพร่ โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C