ติดต่อ รับตั๋ว

พรพิริยะทัวร์
จุดจอด อ.สองจุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร. 054-593848
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปางจุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร. 054-218199
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร. 054-621400
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น1 ช่อง A1 และ 44
โทร. 02-9362939 , 02-9363554