เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋วพรพิริยะทัวร์

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋ว

ติดต่อสอบถามเที่ยวรถพรพิริยะทัวร์ หรือ ต้องการรับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองพรพิริยะทัวร์ออนไลน์ได้ที่นี่

  • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่อง 35,36 เบอร์โทร: 02-9362939 , 02-9363554
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์ เบอร์โทร: 054-218199
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์ เบอร์โทร: 054-621400
  • จุดจอด อ.สอง จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์ เบอร์โทร: 054-593848

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่